Faktoring 

Faktoring je finančni instrument, ki omogoča financiranje vašega poslovanja pri prodaji na odložen rok plačila. Gre za dolgoročen dogovor med nami, faktorjem – FOKUS faktoring (kupcem terjatev) in vami – stranko (odstopnikom terjatev), na podlagi katerega financiramo in upravljamo z nezapadlimi terjatvami do vaših določenih kupcev, ki izvirajo iz dobave blaga ali opravljenih storitev.

Zakaj se odločiti za faktoring – prednosti?

 • Izboljšanje likvidnosti
 • Uskladitev nabavnih in prodajnih denarnih tokov
 • Financiranje na podlagi izstavljenih računov
 • Bančne vire lahko porabite za investicije in ne za krpanje likvidnostnih lukenj
 • Vašim kupcem lahko ponudite daljše plačilne roke, s čimer pridobite konkurenčno prednost
 • Hitrejše obračanje sredstev in hitrejša rast podjetja
 • Z dostopom do fleksibilnega vira dodatnega kapitala in s konkurenčnejšimi pogoji boste povečali svoj obseg prodaje
 • S hitrejšimi izplačili in unovčevanjem boste izboljšali denarni tok
 • Prihranek časa, ki ga boste lahko porabili za opravljanje svoje primarne dejavnosti
 • Vrste faktoringa, ki jih nudimo:

  Prodajni faktoring

  Postopek:
 • Posredovanje računa
 • Zahtevek za financiranje računa
 • Preverba bonitete dolžnika
 • Financiranje do 90 % (zmanjšano za faktorinško provizijo) na podlagi izstavljenega računa že v roku 24 ur od zahtevka za financiranje
 • Plačilo preostale vrednosti računa zmanjšano za stroške financiranja ob prejemu plačila na transakcijski račun faktor hiše (Fokus faktoring) s strani dolžnika
 • Krogotok faktoringa je zaključen
 • Mednarodni faktoring

  (samo za področje Srbije)

  Postopek:
 • Posredovanje računa
 • Zahtevek za financiranje računa
 • Preverba bonitete dolžnika
 • Financiranje do 90 % (zmanjšano za faktorinško provizijo) na podlagi izstavljenega računa že v roku 24 ur od zahtevka za financiranje
 • Plačilo preostale vrednosti računa zmanjšano za stroške financiranja ob prejemu plačila na transakcijski račun faktor hiše s strani dolžnika
 • Krogotok faktoringa je zaključen
 • Naše delo je zadovoljevanje vaših specifičnih potreb, zato na podlagi le-teh oblikujemo storitve, ki so prilagojene vašemu podjetju.