Poslovno, pravno in finančno svetovanje

Imate veliko poslovnih idej, dobre produkte, veliko kupcev, pa nimate časa, da bi se ukvarjali s posameznimi težavnimi primeri kot so neplačevanje vaših kupcev, sestava pogodb, priprava pogajalskih izhodišč, sestava poslovnih načrtov.

Je vaša družba zašla v težave in ne veste kako pripraviti sanacijski program ali izpeljati posamezne postopke v skladu z insolvenčno zakonodajo?

Nudimo vam:

 • Poslovno svetovanje

 • Pravno svetovanje

 • Finančno svetovanje

 • Poslovno svetovanje

  Na področju poslovnega svetovanja in storitev vam ponujamo:

 • Izdelavo poslovnih načrtov, sanacijskih programov, načrtov finančnega prestrukturiranja

 • Pripravo izhodišč in pomoč pri pogajanjih v različnih poslovnih situacijah in potrebah

 • Pomoč in svetovanje pri vodenju družbe

 • Pravno svetovanje

  Na področju pravnega svetovanja vam omogočimo celovito svetovanje in storitve iz področij Gospodarskega, Delovnega in Civilnega prava ter vam v okviru tega ponujamo:

 • Sodelovanje in svetovanje pri pogajanjih za vse vrste pogodb in kvalitetno sestavo vseh vrst pravno veljavnih gospodarskih in drugih pogodb

 • Sodelovanje pri pogajanjih glede poplačila terjatev ali vrnitve dolga, ter sestavo in vložitev tožb, izvršb, vseh vrst vlog za sodišča in ostale javne institucije in druge pravne subjekte

 • Svetovanje in pomoč pri celovitem urejanju statusno pravnih razmerij (ustanavljanje več osebnih ali enoosebnih d.o.o., prenos poslovnih deležev, priprava nove ali spremembe obstoječe družbene pogodbe, sklic in po potrebi sodelovanje oziroma pomoč pri izvedbi skupščine družbe, spremembah sedeža ali poslovnega naslova družbe,statusno preoblikovanje družb – združitev družb (pripojitev, spojitev), spremembe pravnoorganizacijske oblike pravnega subjekta / npr. s.p. v d.o.o. idr…/ in svetovanje ali pomoč pri drugih statusno-korporacijsko pravnih vprašanjih ali zadevah
 • Pravno svetovanje pri izdelavi dokumentacije v primerih pred in v insolvenčnih postopkih (postopek poenostavljene in redne prisilne poravnave s pripravo načrta finančnega prestrukturiranja s poročilom), sodelovanje in svetovanje v raznih fazah insolvenčnega postopka (priprava predloga za začetek stečajnega postopka, prijava terjatev v stečajni postopek, v katerem se je znašel vaš dolžnik..)
 • Svetovanje in pomoč pri celovitem urejanju delovnih razmerij (sestava vseh vrst pogodb in sporazumov s področja delovnih razmerij, svetovanje pri vseh vrstah odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pomoč pri pravilnih izračunih odpravnin, pogajanjih z delavci in ostale storitve in svetovanje s področja delovnega prava)
 • Svetovanje in pomoč pri urejanju zemljiškoknjižnih zadev (sodelovanje pri pogajanjih, pridobitev in sodelovanje s pristojnimi cenilci za nepremičnine, priprava zemljiškoknjižnih pogodb in listin, zemljiškoknjižna zavarovanja terjatev ali obveznosti, sodelovanje z GURS)
 • Sodelovanje in pomoč pri vseh ostalih pravnih in upravnih zadevah (pridobitev gradbenega, uporabnega dovoljenja ipd.)

 • Finančno svetovanje

  Na področju finančnega svetovanja in storitev vam ponujamo predvsem:

 • Svetovanje in pomoč pri pridobivanje finančnih virov na osnovi terjatev

 • Izdelava finančnih modelov prilagojenih za vašo družbo

 • Finančno svetovanje pri optimizaciji finančnega poslovanja