Upravljanje s terjatvami

Razbremenite se upravljanja s terjatvami in prepustite preverjanje bonitete kupcev, unovčevanje terjatev na podlagi zaključenih verižnih kompenzacij, klasično izterjavo terjatev, za to usposobljenim ljudem zaposlenim v naši družbi.

V tem okviru vam ponujamo:

 • Preverjanje bonitete Kupcev v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem
 • Unovčevanje terjatev na podlagi zaključene verižne kompenzacije
 • Izterjava terjatev
 • Preverjanje bonitete kupcev

  Preverimo bonitete vaših kupcev tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in v Republiki Srbiji. S terjatvami upravljamo vse od nastanka posamezne terjatve, lahko pa nas vključite že ob sami sklenitvi pogodbe, kjer Vas bomo kot prodajalca v največji možni meri skušali zaščititi pred ne plačilom kupca. (pravno svetovanje v zvezi z zavarovanjem plačil).

  Unovčevanje terjatev na podlagi zaključene verižne kompenzacije

  Omogočimo povečanje varnosti Vašega poslovanja in Vaše zapadle terjatve poskusimo unovčiti na podlagi zaključene verižne kompenzacije. Preverimo možnost unovčevanja/unovčitve Vaših terjatev tudi do srbskih in hrvaških kupcev.

  Izterjava terjatev

  Na podlagi sklenjene Pogodbe o medsebojnem sodelovanju, obvestimo vaše dolžnike, da vršimo izterjavo vaših terjatev v vašem imenu in za vaš račun
 • Klasična izterjava (ob zapadlosti, po zapadlosti s telefonskimi klici, opomini, preverjanje možnosti unovčitve terjatev z obiskom vašega dolžnika )
 • Vložitev predlogov preko postopkov izvršbe